COVID-19 als katalysator voor een versnelde digitaliseringHet verder digitaliseren van de bedrijfsprocessen stond bij menig bedrijf reeds op de agenda, echter vaak niet noodzakelijk hoog geagendeerd en in werkelijkheid voorkomend afgeremd door intern gevormde obstakels. Zo stellen we vast dat dominante coalities het doorvoeren van gewenste innovaties soms in de weg zullen staan of eenvoudigweg beletten. Niet zozeer gebonden aan de gekozen technologie maar eerder aan een onuitgesproken onwil om de bestaande systemen en bureaucratie te veranderen.
De gevolgen van de covid-19 pandemie zorgen voor een duidelijke versnelling in de verdere digitalisatie van onze bedrijfsprocessen. Nu bedrijven geen keuze meer hebben stellen ze zich flexibeler op en verwelkomen ze het werken op afstand. Het koopgedrag van de consument gericht op buitenlandse spelers en als gevolg van een online afwezigheid opgebouwd over de afgelopen decennia is echter niet met één beweging weg te werken.


Δ